[ Generalna ] 14 Novembar, 2016 10:26

Programming Department

Školovanjem na Programming odseku pripremićete se za rad na celokupnom procesu projektovanja, izrade i implementacije softvera, od početne analize, planiranja i dizajna, preko kodiranja i testiranja, do instalacije i održavanja softvera na mestu njegovog korišćenja. Školovanje podrazumeva rad na konkretnim projektima, sa ciljem samostalne izrade softverskih rešenja.

Program školovanja na Programming odseku obuhvata oblasti razvoja algoritama, teorije programskih jezika, širokog spektra alata, jezika i tehnologija (Visual Studio, Visual Studio.NET, C, C++, C#, SQL, ADO.NET, ASP.NET, PHP, Java i dr.).

Osim toga, polaznik se upoznaje sa algoritamskim modelovanjem, objektno orijentisanim principima, strukturama podataka, web programiranjem, bazama podataka, SQL programiranjem, dizajnom interfejsa aplikacija, testiranjem i održavanjem softvera, elementima sigurnosti i zaštite podataka i računarskih sistema.

Školovanje na odseku Programming se izvodi na sedam programa:

PHP Web Development

Ovaj program vam pruža mogućnost da na sistematičan način savladate tehnike programiranja i programske jezike koji se zasnivaju na PHP, MySQL i JavaScript tehnologijama. Pored ovoga, naučićete kako da podesite Apache Web server na Linux ili Windows platformama ili kako da izvršite konfiguraciju MySQL servera. PHP je jednostavan i istovremeno moćan script programski jezik za izradu dinamičkog web sadržaja. Milioni web stranica na kojima se koristi PHP dokaz su njegove popularnosti i kapaciteta. Koriste ga programeri koji cene njegovu fleksibilnost i brzinu, kao i web dizajneri kojima odgovaraju njegove mogućnosti i lakoća upotrebe.

JAVA Development

Java je programski jezik koji se koristi za izgradnju i razvoj velikog broja aplikacionih softvera i njihovu implementaciju u najrazličitija multiplatformska okruženja. Nakon završetka ovog programa, steći ćete odgovarajuća znanja i veštine koje su neophodne za razvoj tri vrste Java programa: aplikacija na računaru, servleta na web serveru i Java Web Start aplikacija koje se izvršavaju u okviru čitača weba, poznatijim kao Java apleti.

Software Development

Razvoj softvera je glavni faktor u razvoju informacionih tehnologija. Na programu Software Development savladaćete fundamentalne principe programiranja, koji su neophodna osnova za svako dalje programiranje i projektovanje. Naučićete kako da projektujete stabilan softver, kako da konstruišete kvalitetan kod, kako da testirate softver, kako da ga održavate i unapređujete.

Microsoft Web Development

Postaćete visokotraženi programer web baziranih aplikacija. Učićete sve, od izrade jednostavnih web prezentacija sa nekoliko stranica, pa do najnaprednijih aplikacija koje se izvršavaju na web serverima. Da biste postali vrhunski web programer, biće neophodno da ovladate korišćenjem baza podataka kroz predmete koji se nalaze u sklopu programa na Microsoft Web Development odseku. Izrada sigurnosnih aplikacija će biti jedan od projekata na kojima ćete u toku školovanja raditi. Postaćete stručnjak sa širokim mogućnostima i perspektivama za dalji razvoj karijere.

Microsoft Windows Development

Na ovom programu naučićete kako se kreiraju aplikacije za Microsoft Desktop, odnosno Windows platforme. Postaćete ekspert za kreiranje široke palete softverskih rešenja koja se upotrebljavaju u skoro svim oblastima današnjeg poslovanja. Bićete sposobni da kreirate razne vrste softvera koji se izvršavaju na MS Windows platformama, počevši od računovodstvenih softvera sa visokim stepenom sigurnosti, pa sve do kompleksnih multifunkcionalnih informacionih sistema za kompanije bez obzira na njihovu veličinu. Naučićete kako da povežete vaš softver sa najpopularnijim kancelarijskim aplikacijama u sklopu paketa MS Office.

Microsoft Development

Na Microsoft Development programu upoznaćete se sa osnovama projektovanja, implementacije, razvoja i izrade desktop aplikacija, kao i naprednih web aplikacija i sajtova. Naučićete da koristite .NET tehnologiju i ovladaćete osnovama web programiranja. Tokom programa, koristićete razvojna okruženja Visual Studio i MS SQL Server i osposobiti se za rad u njima. Nakon završetka, bićete u mogućnosti da programirate za Microsoft Windows platforme, kao i u online okruženju, koristeći ASP.NET tehnologije.

Software Engineering

Na ovom programu naučićete kako se planira i projektuje proizvodnja softvera, bez obzira na platformu koja se koristi ili programski jezik koji je upotrebljen za izradu. Odsek za softversko inženjerstvo pruža niz naprednih predmeta pomoću kojih se, izučavajući teorijske sadržaje i radeći na nizu projekata, osposobljavate za vrhunskog softverskog inženjera – projektanta. Veštine koje ćete dobiti poseduje veoma mali broj ljudi, a još manje njih zna uspešno da ih primenjuje. Na ovom programu dobićete i jedno i drugo. 

[ Generalna ] 14 Novembar, 2016 10:16
Ukoliko možete da pročitate ovaj članak, uspešno ste se registrovali na Blog.rs i možete početi sa blogovanjem.